Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA, Czecho-Slovak Law and Economics Association) sdružuje jednotlivce se zájmem o ekonomický přístup k právu.


Členy jsou:

Libor Dušek, Vysoká škola ekonomická / CERGE-EI

Jan Broulík, New York University

Josef Montag, Kazakh-British Technical University

Jan Bartošek, Univerzita Karlova


Kontaktní emal: