Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA, Czecho-Slovak Law and Economics Association) sdružuje jednotlivce se zájmem o ekonomický přístup k právu.


Mezi její členy patří:

Jan Broulík, Univerzita Karlova

Libor Dušek, Univerzita Karlova / CERGE-EI

Josef Montag, Univerzita Karlova