Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA, Czecho-Slovak Law and Economics Association) sdružuje jednotlivce se zájmem o ekonomický přístup k právu.


Zakládajícími členy jsou:

Libor Dušek, Vysoká škola ekonomická / CERGE-EI

Josef Montag, Mendelova univerzita

Jan Bartošek, Univerzita Karlova

Jan Broulík, Tilburg University / Univerzita Karlova


Kontaktní emal: