Právo a ekonomie: první studentský workshop

(fotografie z workshopu 2014)
Pořádá Česko-slovenská společnost pro právo a ekonomii (CSLEA), s podporou
Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Common Law Society
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
místnost č.38
4.4. 2014
Program
13.00 - 13.10Jan Kuklíkděkan PF UK Uvítání a úvodní slovo
13.10 - 13.30Zdeněk KühnPF UK a NSSEkonomická analýza a soudcovská argumentace
13.30 - 13.55Jan BroulíkTilburg Soudci a ekonomie
13.55 - 14.20Jan BartošekPF UK a NSSHodnocení dopadů regulace – kritický pohled a některé návrhy pro reformu
14.20 - 14.45Jakub HanzlíkVŠEAnalýza vlivu jednotlivých faktorů na kvalitu procesu Hodnocení dopadů regulace v České republice
14.45 - 15.10 Přestávka na kávu
15.10 - 15.35Petr SprinzPF UPOLPrávní a ekonomické aspekty oddlužení
15.35 - 16.00Jana MalíčkováFSV UKOddlužení v České republice
16.00 - 16.25Marek LitzmanMendelova URůst legislativy a jeho vliv na ekonomiku: teoretický model
16.25 - 16.50Jakub DrápalPF UKProporcionalita trestání vzhledem k majetku
16.50 - 17.15 Přestávka na kávu
17.15 - 17.40Libor DušekVŠE a CERGE-EIEkonomická logika nového občanského zákoníku
17.40 - 18.05Eliška KadlecováVŠEKomu patří jablko spadlé ze stromu?
18.05 - 18.30Marián MinárikPF MUNILiberálnejší přístup k cenové diskriminaci
18.30 - 18.55Tomáš KundľaPF MUNIVertikální dohody o určení cen při dalším prodeji v aktuální judikatuře
19.15 - ??Neformální program, Casa Blů, Kozí 15


Workshop je určen studentům magisterských a PhD programů na právnických a ekonomických fakultách. Jeho cílem je poskytnout zpětnou vazbu studentům, kteří píší odbornou práci využívající ekonomický přístup k právu. Program workshopu bude sestávat z úvodních přednášek a jednotlivých prezentací účastníků (cca 20 min.) následovaných diskusí a doporučeními ze strany mentorů. Autoři nejlepších příspěvků získají možnost uveřejnit svůj příspěvek na blogu Jiné Právo.


Mentoři: Zdeněk Kühn, Tomáš Richter, Libor Dušek, Josef Montag, Tomáš Sobek       

Zájemci o aktivní účast nechť zašlou rozšířený abstrakt (300 až 500 slov) nebo celou práci s abstraktem na adresu CSLEA@mail.com nejpozději do 28. února 2014. Rozhodnutí o přijetí příspěvku bude účastníkům zasláno do 10. března 2014. Zájemci o účast bez přednesení příspěvku nechť se zaregistrují na CSLEA@mail.com nejpozději do 28. března. Účastnický poplatek činí 200 Kč a lze jej uhradit v hotovosti v den konání workshopu. V jeho průběhu bude k dispozici káva a občerstvení.


Pozvánku ve formátu PDF naleznete zde