Právo, ekonomie a empirie: třetí studentský workshop

Pořádá Katedra národního hospodářství PF UK, ve spolupráci s 
Common Law Society
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
místnost č. 38
12-4-2019
Program
13.00 - 13.10 Libor Dušek PF UK Uvítání a úvodní slovo
13.10 - 13.40 Ondřej Žáček VŠE Málo soudců, málo spravedlnosti? Neobsazená místa na Ústavním soudu ČR
13.40 - 14.10 Tomáš Cieslar PF UK Jak se trestá drogová trestná činnost?
14.10 - 14.40 Eliška Klimentová PF UK Jak se měří nezávislost
14.40 - 15.05 Přestávka na kávu
15.05 - 15.50 Filip Matějka CERGE-EI Hlavní přednáška: Ekonomie v demokratické společnosti
15.50 - 16.20 Jakub Drápal PF UK a AV ČR Jedna či více kultur ukládání trestů v Evropě?
16.20 - 16.50 Jan Vávra VŠE Preferované, nebo jen jiné? Genderové rozdíly v trestním systému
16.50 - 17.15 Přestávka na kávu
17.15 - 17.45 Dominik Moskvan University of Antwerp Konceptualizace zahraničních investic v mezinárodním právu
17.45 - 18.15 Miroslav Jakab PF UK Užití teorií újmy při aplikaci článku 102 SFEU
18.15 - 18.45 Kristýna Tomšů PF UK Odůvodnění trestů v České republice
18.45 - 19.15 Karel Minx PF UK (Nad)užívání institutu vazby a jeho ekonomické náklady
19.15 - ??.?? Neformální program, blízká restaurace
Pozvánku ve formátu PDF naleznete tady.